wp7421441c.png
wpfac54612.png
wp9240cc3a.png
wpca45e50d_0f.jpg
wpc0f72df1.png

Geniet u ook van de klanken van de prachtige historische orgels in de Prinsenstad? Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten rondom de orgels? Wilt u van dichtbij met de orgels kennismaken? Wordt dan lid van de vriendenkring van de Stichting Kerkconcerten Delft.

 

                           

                        Lees verder...

wpd2bf9c14.png
wp4292f2cc.png
wpcbb3ffe5.png

De Stichting Kerkconcerten Delft is opgericht op 6 maart 2002 en heeft als hoofddoel het organiseren van concerten in de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk te Delft waarbij de monumentale kerkorgels een centrale plaats innemen. De volgende activiteiten worden onder meer door de stichting georganiseerd:

- De
Zomerserie orgelconcerten, een cyclus van ca. 10 concerten waar prominente organisten op de historische orgels spelen. Traditioneel zijn de Bachherdenking en het concert op twee orgels in de Oude Kerk.

-Extra concerten in het voor- en/of najaar, vaak met m.m.v. een koor, orkest of solist.

-Speciale activiteiten voor leden van de vriendenkring, zoals excursies of kleinschalige besloten concerten door professionele musici.
- Een
orgelconcours voor niet-conservatoriumorganisten ongeveer eens in de vijf jaar.
 

Het bestuur van de stichting:

Dhr. P. Rodenburg (voorzitter)
Dhr. C. van den Heuvel (secretaris)
Dhr. F. Sonneveld (penningmeester)
Dhr. E.H. de Vroome (adviseur)

Mw. J. Zoutendijk

Dhr. J.P. van Cappellen (website/PR)

 

Voor opmerkingen, tips of vragen kunt u de Stichting bereiken via:

skd@kpnmail.nl. Heeft u alleen een opmerking over de website dan kunt u de webmaster bereiken via jpvcappellen@solcon.nl

 

Klik hier voor meer informatie over onze ‘huisorganist’ Bas de Vroome

wp70495add_0f.jpg