wpa5a261cd.png
wpc1f20bb8.png
wpdd268925.png
wp349a6a89.png
wp349c0071.png
wp4292f2cc.png

 

In memorial Jacques van Oortmerssen 1950-2015

 

Noodzaak restaurate Jonathan Bätz-orgel in de Nieuwe Kerk te Delft. 2015-2016

 

Plannen voor de restauratie van het orgel zijn er al sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. In 1996 stelde dr. Hans van Nieuwkoop een eerste rapport voor een restauratie op. Vanwege gezondheidsproblemen moest Van Nieuwkoop het werk neerleggen en werd Aart Bergwerff aangesteld als adviseur. In de loop van de tijd werd het oorspronkelijke rapport verschillende keren bijgesteld en werden de plannen versoberd. De conditie van de orgelkas is matig, het orgel is in- en uitwendig vervuild. De conditie van de windkanalen is matig, de belijming van de kanalen is erg droog geworden met lekkage als gevolg. De conditie van de verschillende windladen is matig. De conditie van de speelmechanieken van het hoofdwerk is uitermate slecht, omdat er veel speling en frictie is ontstaan op de draai- en aangrijppunten.

 

Ook de speelmechanieken van het bovenwerk zijn niet best. De conditie van het pijpwerk is matig tot redelijk. Er is stemschade aan de bovenranden van de metalen pijpen en lekkage op de lijmnaden van de houten pijpen. De frontpijpen zijn sterk vervuild. Door allerlei ingrepen om de door ontpleistering zeer verslechterde akoestiek van de kerk enigszins op te vangen zijn de pijpen klank-technisch ver van hun oorsprong verwijderd geraakt.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de fa. Pels & Van Leeuwen in ’s-Hertogenbosch, die het orgel al een aantal jaren in onderhoud heeft. De restauratie is gericht op het conserverend herstel van de toestand waarin Bätz het instrument heeft opgeleverd in januari 1840, evenwel met behoud van een aantal toevoegingen van jongere datum, te weten de huidige windvoorziening en de in de loop van de tijd aangebrachte dispositiewijzigingen. De magazijnbalg, die in 1950 is aangebracht op het orgelbalkon wordt nu binnen de hoofdkas geplaatst. Verbetering van klank en bespeelbaarheid staat voorop. Noodzakelijk herstel van het schilderwerk wordt uitgevoerd en, als de financiële mogelijkheden het toelaten, worden de ernstig vervuilde frontpijpen gereinigd.

 

Ds. L. den Breejen - Voorzitter Commissie Orgelzaken van de Protestantse gemeente te Delft