wp14685538.png
wp85d2a305.png
wp9dd30d9b.png
wpcc6f602f_0f.jpg
wp349c0071.png
wp4292f2cc.png

14-1-2015

De restauratie van het Bätz-orgel van de Nieuwe Kerk zal naar verwachting halverwege 2015 ter hand genomen worden. Het betreft een grondige (grotendeels conserverende) restauratie, waarvoor het orgel voor een groot deel zal worden afgebroken en verplaatst naar de werkplaats van orgelmakerij Pels- en Van Leeuwen te ‘s-Hertogenbosch. Het Bätz-orgel van de Herv. Kerk van ‘s-Hertogenbosch is daar momenteel ook in restauratie.

Omdat de muren van de Nieuwe Kerk helaas niet opnieuw bepleisterd worden, zal de intonatie van het orgel niet grondig worden gewijzigd. De huidige intonatie is reeds aangepast (t.o.v. de oorspronkelijke) op de akoestisch minder gunstige omstandigheden van de kerkruimte (waarbij de bakstenen muren teveel geluid absorberen).

De Scherp 6st van het hoofdwerk zal waarschijnlijk vervangen worden door een nieuw exemplaar in Bätz-stijl. Het huidige register uit de jaren ‘60 harmonieert niet goed met de overige registers en is zeer luid.

De oorspronkelijke kleuren van het instrument kunnen helaas niet kunnen worden teruggebracht. Volgens de architect vormt het huidige donkerbruine orgel een eenheid met de huidige kerkruimte, welke in de jaren ‘30 volgens een nogal sobere gedachte gerestaureerd is.

De meest in het oog springende verandering zal de verplaatsing van de windvoorziening zijn. Deze ligt nu op het orgelbalkon, maar zal worden verplaatst naar de onderkas van het orgel. Hierdoor ontstaat rond de speeltafel veel meer ruimte.

Verder wordt geprobeerd het orgel lichter te laten spelen, voor zover de mogelijkheden dit binnen het Bätz-concept dit toelaten.