"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd..."

Bij koninklijk besluit is Bas de Vroome, titulair organist van de Oude- en Nieuwe Kerk te Delft & artistiek leider van Stichting Kerkconcerten Delft, op 26 april 2021 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 
Wij willen Bas hartelijk feliciteren met deze symbolische erkenning voor zijn muzikale en sociale inzet in Delft en daarbuiten!
v.l.n.r. Bas de Vroome, Annemarie de Vroome, Emma de Vroome, Elize de Vroome.