vrienden

Stichting Kerkconcerten Delft biedt haar publiek al jaren muzikale topkwaliteit. Helaas zijn de inkomsten uit concertenbezoek vaak niet toereikend om de kosten van (inter)nationaal befaamde musici te dekken. Door lid te worden van onze vriendenkring draagt u bij aan de activiteiten van de stichting, de continuering van de concerten, en daarmee onvergetelijke muzikale ervaringen.

Uw deelname aan de vriendenkring heeft de volgende voordelen:

 • Gratis concertkaartje voor een concert naar keuze voor iedere 25,- die u doneert
 • Gratis deelname aan vriendenactiviteiten (bijv. besloten concerten)
 • Automatische berichtgeving aangaande alle concerten die Stichting Kerkconcerten Delft organiseert

Als lid van onze vriendenkring vragen wij van u een jaarlijkse bijdrage van ten minste €25,-. Uw bijdrage kunt u overmaken naar de rekening van Stichting Kerkconcerten Delft nr. NL71 RABO 0383.4431.72. Vermeld bij uw gift wel duidelijk uw naam en adres in de omschrijving.

Omdat Stichting Kerkconcerten Delft een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kunt u uw gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Als u uw aftrek berekent mag u de gift met 25% verhogen wegens de culturele ANBI status. Voor deze verhoging geldt een maximum van €1.250.  

Wilt u Stichting Kerkconcerten Delft steunen door lid te worden van onze vriendenkring? Dat kan door onderstaand contactformulier in te vullen, of een email te sturen naar info@kerkconcertendelft.nl. Vermeld duidelijk uw persoonlijke gegevens.

Stichting Kerkconcerten Delft staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder no. 27249247

word lid
  sponsoring

  Stichting Kerkconcerten Delft wordt al jaren door meerdere betrokkenen uit het bedrijfsleven gesponsord. Sponsors vervullen een belangrijke rol in het voortbestaan van de stichting omdat we als stichting geen overheidssubsidie ontvangen.

  Mede dankzij onze sponsors is Stichting Kerkconcerten Delft in staat jong en oud te laten genieten van onvergetelijke muzikale ervaringen.

  Als blijk van waardering voor de sponsoring worden de sponsors altijd vermeld in de programmaboekjes en op onze website. Daarnaast ontvangen bedrijfssponsors, net als particuliere sponsors, een vrijkaart voor iedere 25,- die wordt gedoneerd en kan er kosteloos worden deelgenomen aan de jaarlijkse orgelfietstocht.

  Wilt u ook bijdragen? Neem contact met op ons voor meer informatie.